سرویس قابلمه هارمونی ۱۲ پارچه کاندید، با پوشش گرانیت

تومان

سرویس 12 پارچه هارمونی با پوشش گرانیت:

  • قابلمه با قطر 16 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 20 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 24 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 28 سانتی متر و درب پیرکس
  • تابه دو دسته با قطر 28 سانتی متر و درب پیرکس
  • کفگیر
  • ملاقه
پاک کردن