سرویس قابلمه اسکار ۱۰ پارچه ، با پوشش بایوگرانیت

تومان

سرویس 10 پارچه اسکار با پوشش بایو گرانیت:

  • قابلمه با قطر 20 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 24 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 28 سانتی متر و درب پیرکس
  • قابلمه با قطر 32 سانتی متر و درب پیرکس
  • تابه دو دسته با قطر 28 سانتی متر و درب پیرکس
  • پیشبند و دستگیره
پاک کردن